İlkeler


SEKTÖR İŞ ETİK İLKELERİNİ UYGULUYORUZ

PİM Mühendislik; DOSİDER, ESSİAD, İSKİD, İZODER, MTMD ve TTMD'nin de katılımıyla, ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) tarafından düzenlenen "Sektör İş Etik İlkeleri"ni, değişmez hizmet anlayışı olarak benimsiyor ve uyguluyor.

Pim Mühendislik, MTMD üyesidir.

DÜRÜSTLÜK

Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır.

Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler.

GÜVENİLİRLİK

Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün ve hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar.
Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

SÖZÜNÜ TUTMAK

Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler.

Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

SADAKAT

Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamazlar.

ADİL OLMAK

Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK

Çalışanları ile olan ilişkilerinde; dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar, kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.

YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK

Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU

Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.

EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK

Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlar.

YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK

Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

ÇEVRE BİLİNCİ

Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

ÜYE SORUMLULUĞU

Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz.